Misterium Męki Pańskiej w Horyńcu- Zdroju

22.03.2016 20:15

 

Misterium Męki Pańskiej w Horyńcu- Zdroju

W Niedzielę Palmową, 20 marca 2016 r. o godz. 15:30 na scenie amfiteatru w Parku Zdrojowym rozpoczął się premierowy, niezwykły spektakl: Misterium Męki Pańskiej. Głównymi  aktorami  byli uczniowie klas I-III Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego w Horyńcu-Zdroju. Wsparciem dla nich był niedawno powstały w horynieckiej parafii  dziewczęcy chór ,,Greccio” pod kierownictwem pani mgr Marty Lewko.

Przedstawienie misterium zrodziło się z inicjatywy franciszkanina o. Bogdana Klóski, który podsunął taki pomysł nauczycielkom horynieckiego gimnazjum – Marcie Lewko
i Agacie Nesterak. Młodzież bez sprzeciwu wyraziła chęć jego realizacji. Tak więc po jasełkach w styczniu, rozpoczęły się przygotowania do misterium, bo Wielkanoc w marcu, zatem należało się sprężać.

Z pewnością Duch Święty miał nasze przedsięwzięcie w szczególnej opiece, gdyż nikt, kogo poprosiłyśmy o pomoc, nie odmówił; nawet stroje częściowo kupowane                 u miejscowego sprzedawcy odzieży z tzw. starej lady, okazały się być właśnie takie, jak potrzeba było do przedstawienia. Poza tym w przygotowanie kostiumów zaangażowali się rodzice wielu uczniów i osoby, które chciały pomóc z dobrego serca. Za takie gesty dobroci szczególnie dziękujemy. Gimnazjaliści pod okiem p. mgr Jolanty Szczerbinin  zadziwili  talentem plastycznym i powstały naczynia do Ostatniej Wieczerzy, a jedna z uczennic namalowała dekoracje potrzebne do scenografii  ogrodu oliwnego. GKPiRPA w Horyńcu-Zdroju wsparła finansowo szkolną inicjatywę i tak dysponując skromnym budżetem, ale wielką chęcią zrealizowania podjętego dzieła, rozpoczęliśmy sobotnie próby w amfiteatrze. Nawet zimno nas nie odstraszyło, choć chwilami sprzęt nagłaśniający, odmawiał posłuszeństwa. Pan dyrektor GOK-u czynił  jednak wszystko, co można w takiej chwili, by działały mikrofony  i odtwarzacz się nie zacinał. Po zimnej próbie w sobotę liczyliśmy na cieplejszą aurę w niedzielę, ale pogoda wystawiła naszą cierpliwość i wiarę na kolejną próbę…

 Poranek Niedzieli Palmowej przywitał nas iście jasełkową aurą… Nie odwołaliśmy jednak premiery, na którą od tygodnia zapraszały mieszkańców i kuracjuszy plakaty przygotowane staraniem o. Bogdana. Tymczasem śnieg stajał. Wczesnym popołudniem na deskach amfiteatru pojawili się wszyscy aktorzy i chór.   Ku naszej radości zaczęli się nawet schodzić pierwsi widzowie (mimo zimna i wiszącego  w powietrzu deszczu).

 O godzinie 15:30 rozpoczął się występ najmłodszej grupy w naszej parafii, czyli scholi dziecięcej ,,Horynieckie Aniołki”, która zaprezentowała piosenki o tematyce wielkopostnej. Ich entuzjazm udzielił się publiczności i  ośmielił gimnazjalistów, którzy rozpoczęli swój spektakl: Misterium Męki Pańskiej.

Zaczęło się od Wieczernika, potem modlitwa, czuwanie i pojmanie Jezusa w Ogrodzie Oliwnym. Scena na dziedzińcu pałacu arcykapłana, wyrok Piłata, biczowanie i  dylematy namiestnika - ,,Ecce homo”, żądanie śmierci Chrystusa przez okrutny tłum.  Na Drodze Krzyżowej wszystkie postacie, które Jezus spotyka, wreszcie Golgota…  Na niesionym przez Jezusa krzyżu zawisa biały woal - symbol niewinnej męki i śmierci Syna Bożego… Poszczególne sceny uzupełnia tekst czytany przez narratorkę, a nastrój scen wydobywają piękne śpiewy pieśni pasyjnych przez  chór ,,Greccio” z przejmującym (a capella) ,,Lamentem” z nabożeństwa ,,Gorzkich żali”. 

W Roku Miłosierdzia i roku obchodów ŚDM w Polsce szczególną wymowę miała            z pewnością  finałowa scena, w której pod krzyżem stoją wszyscy aktorzy, a chór wykonuje utwór pt. ,,Nie zdejmę krzyża”.  Publiczność dotrwała do końca, nieśmiały deszcz zdecydował się powstrzymać na czas gimnazjalnej Pasji…

Agata Nesterak

Wróć